logo

https://www.prsa.pl/artykul.aspx?id=202571

Informacje o praktykach studenckich

Czwartek, 10 września 2020

Studenckie praktyki zawodowe

 

Celem organizowania studenckich praktyk zawodowych w Polskim Radiu S.A. jest poglebianie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejetnosci zawodowych studentów w rzeczywistych warunkach pracy, a takze zapoznanie ich ze struktura organizacyjna, zakresem dzialalnosci
 i specyfika funkcjonowania okreslonych komórek organizacyjnych Polskiego Radia, przepisami porzadkowymi, organizacyjnymi i innymi aktami prawnymi obowiazujacymi w Spólce. Praktyki sa nieodplatne.

Adresaci:  studenci szkól wyzszych.

Czas trwania praktyki:  30 dni (50* godzin) lub 15 dni (25 godzin).
 *maksymalny wymiar praktyki.

Jak dlugo trwa program:  wnioski o odbycie studenckiej  praktyki zawodowej w Polskim Radiu – Spólki Akcyjnej  przyjmujemy przez caly rok w miare posiadania wolnych miejsc. Aplikowac mozna od stycznia do grudnia (nie przyjmujemy w biezacym roku wniosków o praktyki na kolejny rok).

Gdzie:  zalezy od kierunku studiów zainteresowanego. Glównie organizujemy praktyki dziennikarskie oraz z dziedziny realizacji dzwieku. Oprócz pionu programowego, praktyki mozna odbywac tez w pionie administracyjnym, czy technicznym.

Jak aplikowac:  nalezy wypelnic wniosek o praktyke w formacie Word  i przeslac na adres: praktyki@polskieradio.pl oraz czekac na kontakt. We wniosku nalezy zaznaczyc swoje preferencje co do miejsca odbywania praktyki (np. w któryms z programów) oraz okreslic optymalna dla siebie date odbywania  praktyki. Polskie Radio ma 30 dni na realizacje wniosku, prosimy wiec o przesylanie wniosków z co najmniej miesiecznym wyprzedzeniem.

Procedura:  po przeslaniu wniosku o odbywanie praktyki oraz po zaopiniowaniu go ze strony Polskiego Radia, kandydat otrzyma potwierdzenie przyjecia (lub odmowy przyjecia) na praktyki droga elektroniczna. W informacji podane beda m.in. numery kontaktowe do opiekuna praktyki, data  rozpoczecia i zakonczenia praktyki oraz inne instrukcje. Po zakonczeniu praktyki zostanie przygotowana opinia i zaswiadczenie.

Porozumienie/umowa:  jezeli uczelnia wymaga od swoich studentów przedstawienia podpisanego porozumienia o mozliwosci odbywania praktyki, prosimy o dostarczenie stosownego dokumentu podpisanego z ramienia uczelni w dwóch egzemplarzach co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem praktykiPorozumienia nie beda przyjmowane w trakcie trwania praktyki ani po jej zakonczeniu. Mozna skorzystac z przygotowanego przez nas porozumienia lub tego, które oferuje uczelnia.

Jakie dokumenty nalezy przedstawic :
Przed rozpoczeciem praktyki prosimy o przeslanie w formie skanu:
- zaswiadczenie ze studiów potwierdzajacego status studenta,
- kopie polisy ubezpieczeniowej od nastepstw nieszczesliwych wypadków na okres praktyki.
 Jesli student jest ubezpieczony za posrednictwem uczelni, stosowny zapis moze znalezc sie na zaswiadczeniu z uczelni, w przypadku braku polisy, nalezy ja wykupic.

Szkolenia:  przed przystapieniem do praktyki, kazdy student ma obowiazek odbyc szkolenia wstepne (bhp, ochrona ppoz., ochrona danych osobowych), które sa organizowane w Polskim Radiu S.A.

Polskie Radio S.A. nie pokrywa kosztów przejazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania, wyzywienia podczas trwania praktyki.
DODATKOWE INFORMACJE:

Polskie Radio S.A.

Biuro Zarzadu/Centrum Szkolen

al. Niepodleglosci 77/85

00-977 Warszawa

tel. 22/645 54 88

e – mail  praktyki@polskieradio.pl


 
Wzory dokumentów do pobrania 

Copyright © Polskie Radio S.A