mobile-logo

20.12.2023 13:53

Komunikat

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskie Radio SA odwołało 19 grudnia 2023 r. wszystkich członków Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. oraz Zarząd, a także powołało nową Radę Nadzorczą. Tego samego dnia Rada Nadzorcza powołała nowy Zarząd Spółki. Prezesem Zarządu Polskiego Radia S.A. został pan Paweł Majcher, a wiceprezesem pan Juliusz Kaszyński.