logo

http://www.prsa.pl/artykul.aspx?id=202166

Paweł Kwieciński Dyrektorem Programu 3 Polskiego Radia

Środa, 17 marca 2021

Zarząd Polskiego Radia S.A. przyjął w dniu 17.03.2021 roku rezygnację Michała Narkiewicza-Jodki ze stanowiska dyrektora Programu 3. Michał Narkiewicz-Jodko będzie nadal szefem Agencji Muzycznej Polskiego Radia.

Do czasu powołania nowego dyrektora Programu 3 p.o. dyrektora będzie Paweł Kwieciński, który pozostanie jednocześnie dyrektorem Biura Programowego Polskiego Radia S.A. Paweł Kwieciński jest związany z Polskim Radiem od 1992 roku; wcześniej zajmował w nim stanowiska m.in. redaktora, szefa „Sygnałów dnia” w Programie 1 i zastępcy redaktora naczelnego Programu 1.

Copyright © Polskie Radio S.A