Polskie Radio SA - Struktura - Biuro Informatyki i Telekomunikacji

adres do korespondencji:
al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

Paweł Ehmke vel Emczyński

Dyrektor

Piotr Bremer

Z-ca Dyrektora
Sekretariat
tel.: +48 22 645 90-02
fax.: +48 22 645 59-96